karolina kanokova

Terapie

Transformační energetická psychologie Ostrava

Bc. Karolína Kaňoková

Průběh terapie

Nejprve si vyslechnu, s čím za mnou klient přichází a co ho trápí. Dle daného problému volím a kombinuji různé metody – např. EFT, NLP, Kvantová Transformace Mysli, práce s vnitřním dítětem, technika asociace a disociace, Silvova metoda – vybrané techniky a další. Při konzultacích vedu klienty k nalezení odpovědí, které má každý uvnitř sebe, a k náhledu na danou situaci či problém z jiného úhlu pohledu. Klienty podporuji, aby převzali zodpovědnost za svůj život, důvěřovali vlastním pocitům a věřili sami sobě.

Terapie probíhá v mých přijemných prostorách v Ostravě – Porubě.

Budete se cítit lépe fyzicky – budete mít víc energie, mohou začít ustupovat různé potíže.

Začnete přemýšlet jinak a mít jiné emoce – to vám umožní být efektivnější, kreativnější a budete schopni lépe zvládat složité situace a problémy.

Všimnete si celkové změny ve svém životě – budete mít radost a pocit naplnění a spokojenosti.

Osobní problémy

Osobní kouč Ostrava – Poruba

Transformační Energetická Psychologie Ostrava
Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Zdravotní neduhy

(Psychosomatická oblast)

Psychologické poradenství Ostrava – Poruba

Zdravotní neduhy

(Psychosomatická oblast)
Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Problémy v partneství, manželství

Transformační Energetická Psychologie Ostrava
Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Nespokojenost ve finanční a pracovní oblasti

Nespokojenost ve finanční a pracovní oblasti

Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Co je transformační energetická psychologie ?


Transformační energetická psychologie (TEP) je zaměřena na celostní a progresivní přístup práce s nevědomím. Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí našeho života, mezi něž patří:

Co je metoda EFT ?

EFT je zkrtatka pro Emotional Freedom Techniques, v češtině ve volné překladu
– technika emoční svobody. EFT je meridiánová terapie řadící se ve světě mezi
velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to v podstatě
psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech
negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dá se použít na
jakýkoli emoční, psychický a fyzický problém. Tato metoda nepotlačuje
problém, ale hledá jeho příčinu. Často pomáhá tam, kde ostatní metody
selhaly.

Pomocí EFT se pracuje jak s psychikou, tak i s fyzickým tělem a tak dochází k
uvolnění negativních emocí, úlevě a osvobození od problému. Pomocí jemného
poťukávání meridiánových bodů a práce s psychikou stimuluje jemnohmotné
energie v lidském těle .Dá se použít na jakýkoliv emoční, fyzický a psychický
problém.

Transformační Energetická Psychologie Ostrava