Transformační energetická psychologie Ostrava

Bc. Karolína Kaňoková

Co je transformační energetická psychologie ?

Transformační energetická psychologie (TEP) je zaměřena na celostní a progresivní přístup práce s nevědomím. Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí našeho života, mezi něž patří:

Co je metoda EFT ?

EFT je zkrtatka pro Emotional Freedom Techniques, v češtině ve volné překladu – technika emoční svobody. EFT je meridiánová terapie řadící se ve světě mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech
negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dá se použít na jakýkoli emoční, psychický a fyzický problém. Tato metoda nepotlačuje
problém, ale hledá jeho příčinu. Často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly.

Pomocí EFT se pracuje jak s psychikou, tak i s fyzickým tělem a tak dochází k uvolnění negativních emocí, úlevě a osvobození od problému. Pomocí jemného poťukávání meridiánových bodů a práce s psychikou stimuluje jemnohmotné energie v lidském těle .Dá se použít na jakýkoliv emoční, fyzický a psychický problém.

Osobní problémy

Transformační Energetická Psychologie Ostrava
Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Nespokojenost ve finanční a pracovní oblasti

Problémy v partneství, manželství

Transformační Energetická Psychologie Ostrava
Transformační Energetická Psychologie Ostrava

Zdravotní neduhy